Privacyverklaring

Seep heeft deze verklaring opgesteld om je te informeren over wat er met jouw gegevens gebeurt.
Je persoonsgegevens worden door Seep verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Christien Sepers (handelend onder de naam Seep).
Deze overeenkomsten zien hoofdzakelijk toe op het leveren van diensten in het kader van coaching en de daarmee samenhangende administratie en de administratie rond de dienst trainingsacteren.
Seep communiceert met de coachee over het coachingstraject.
Ook communiceert Seep met degene die de rekening betaalt (offerte, opdrachtbevestiging en facturen) en met het administratiekantoor (BTW aangifte).

 

Doeleinden
Seep verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden:

 • Het onderhouden van contact; 
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject; 
 • Een goede en efficiënte dienstverlening; 
 • Beheer van het cliëntenbestand; 
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning; 
 • Verbetering van de dienstverlening; 
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers (na jouw toestemming ) en de verbetering van de dienstverlening; 
 • Facturering; 
 • Marketing; 
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens
Seep verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens 
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 
 • Geboortedatum 
 • Geslacht 
 • Werkgever
 • Functie (omvang) 
 • Gezinssamenstelling 
 • Hobby’s 
 • Gespreksverslagen 
 • Inhoud van communicatie 

Geautomatiseerde besluitvorming
Seep neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Seep gebruikt
Seep gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Seep en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Hoe Seep je persoonsgegevens beveiligt
Seep neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via christien@seep.nu

Gegevensverstrekking aan derden
Seep verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.